De directie van Biodanzaschool Rotterdam

Phoebe Felen heeft de leiding over de vijfde opleidingscylus die in februari 2017 begon. Zij is didactisch docent, verzorgt supervisie aan studenten tijdens hun praktijktraining en zij is bevoegd aan Biodanzascholen wereldwijd les te geven. Daarnaast heeft zij haar eigen biodanzagroep en -activiteiten. Zie hiervoor www.biodanzametphoebe.nl

Het team

Met alleen de directeur ben je er nog niet. De opleiding wordt mede mogelijk gemaakt door een toegewijd team dat zorgt voor studentenbegeleiding en facilitaire ondersteuning zoals administratieve taken en allerhande praktische zaken. Het team wordt gevormd door Ruud van den Broek, Hellen Petterson, Loes van Langen, Idalina Neves en Tjeerd Sloot. Zij zijn allen bevoegd biodanzadocent. Daarnaast zijn Tjeerd, Ruud en Loes ook didactisch docent en kunnen studenten onder supervisie begeleiden.

De studenten

En tenslotte zijn er de studenten die de school maken tot wat zij werkelijk is: liefde in actie! Ben jij er ook bij? Schrijf je in.